Idioglot clarinet

https://data.muziekschatten.nl/som/um1301 an entity of type: Instrument

xsd:date pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 
um1301 
Idioglotte Klarinette 
Idioglot clarinet 
Clarinete idióglota 
Clarinette idioglotte 
Clarinetto idioglottide 
http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/5685 
idioglotte klarinet 
pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 
https://data.muziekschatten.nl/som/um1511 
Instrument 
Uitvoeringsmedium 
pknet 
pknet 
um1301 
Clarinete idióglota Clarinette idioglotte Clarinetto idioglottide Idioglot clarinet Idioglotte Klarinette Instrument Uitvoeringsmedium http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/5685 https://data.muziekschatten.nl/som/um1511 idioglotte klarinet pknet pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 um1301 
Idioglotte Klarinette 
Idioglot clarinet 
Clarinete idióglota 
Clarinette idioglotte 
Clarinetto idioglottide 
idioglotte klarinet 
pknet 
pknet 

data from the linked data cloud