Electronic clarinet

https://data.muziekschatten.nl/som/um856 an entity of type: Instrument

xsd:date pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 
xsd:date 3ERIC |D 2022 12 20 |T 13:33:31 
um856 
Electronic clarinet 
elektronische klarinet 
pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 
https://data.muziekschatten.nl/som/um1511 
https://data.muziekschatten.nl/som/um850 
Instrument 
3ERIC |D 2022 12 20 |T 13:33:31 
Uitvoeringsmedium 
pknet 
pknet 
um856 
3ERIC |D 2022 12 20 |T 13:33:31 Electronic clarinet Instrument Uitvoeringsmedium elektronische klarinet https://data.muziekschatten.nl/som/um1511 https://data.muziekschatten.nl/som/um850 pknet pknet |D 2022 12 14 |T 00:00:00 um856 
Electronic clarinet 
elektronische klarinet 
pknet 
pknet 

data from the linked data cloud